ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG 2.0, ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG 2.0

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΕΣΠΑ

H εταιρεία Becreative μπορεί να συμμορφώσει την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 , δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες για να μπορέσετε να κάνετε την ιστοσελίδα σας φιλική προς ΑμΕΑ, αυξάνοντας την επισκεψιμότητά της αλλά και την διείσδυσή της με σκοπό την ενημέρωση νέων επισκεπτών.

Σας προσφέρουμε εγγυημένη συμμόρφωση της ιστοσελίδας σας με το πρότυπο WCAG 2.0, δημιουργώντας τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες για να μπορέσετε να κάνετε την ιστοσελίδα σας φιλική προς τα ΑμΕΑ.

Η εταιρία μας καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις των Επιδοτούμενων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά για τη συμμόρφωση των ιστοσελίδων με βάση το πρότυπο WCAG 2.0 AA. Οι Ιστοσελίδες ΑμΕΑ που αναπτύσσουμε, σας παραδίδονται με πλήρη τεχνική έκθεση καθώς και έλεγχο με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία ελέγχου συμμόρφωσης.

Κατασκευή Ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ – περιεχόμενο

Κατά την κατασκευή ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ, η ομάδα μας πραγματοποιεί ορισμένες τροποποιήσεις στον κώδικα της ιστοσελίδας σας, αισθητικά μη ορατές στους υπόλοιπους χρήστες, οι οποίες προσφέρουν επιπρόσθετες λειτουργίες και εξυπηρετούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μερικές από τις λειτουργίες αυτές είναι:

 • Προσθήκη περιεχομένου το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί με βοηθητικές τεχνολογίες και διαφορετικούς τρόπους, χωρίς να αλλάζει το νόημά του.
 • Τεχνολογίες που διευκολύνουν την ανάγνωση και την ακοή περιεχομένου.
 • Εναλλακτικά κείμενα για παρουσίαση μη γραφικού περιεχομένου.
 • Χρήση περιεχομένου που δεν προκαλεί επιληπτικές κρίσεις.
 • Χρήση όλων των λειτουργιών πληκτρολογίου.
 • Ευανάγνωστα και κατανοητά κείμενα.
 • Παροχή βοήθειας στους χρήστες για ευκολότερη ανεύρεση περιεχομένου και περιήγησης σε αυτό.
 • Παροχή επαρκούς χρόνου ανάγνωσης και χρήσης του περιεχομένου.

Γιατί να κάνω μια ιστοσελίδα για ΑΜΕΑ

 •  Η κατασκευή ιστοσελίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες βοηθάει τους συνανθρώπους μας που γεννήθηκαν ή απέκτησαν προβλήματα στην προσπέλαση του internet, να ενημερωθούν και να το χρησιμοποιούν όπως όλοι οι υπόλοιποι.
 • Με τη δημιουργία ιστοσελίδας για Α.Μ.Ε.Α. αποκτάτε κοινωνικό προφίλ και συμβάλετε στην αναβάθμιση του internet και της κοινότητάς του.
 • Τα προγράμματα επιδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη φιλική ιστοσελίδα μιας επιχείρησης για να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτά (Ε.Σ.Π.Α.)
 • Αποκτάτε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό, τα ίδια τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το οποίο δεν θα μπορούσατε να έχετε καθώς δεν θα μπορούσε να επισκεφθεί την ιστοσελίδα σας

Η κατασκευή Website για ΑΜΕΑ είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας για ένα διαδίκτυο ανοιχτό σε ΟΛΟΥΣ!