Εταιρειες

IMBC

Innovation Means Be Creative

Ενισχύουμε την βιωσιμότητα και την εξέλιξη της εταιρείας  με στόχο την ανάπτυξη των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

Επιτυχημένη αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και Κρατικών Κονδυλίων

  1. Εντοπίζουμε τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες σας
  2. Συντάσσουμε τα Τεχνικά Δελτία για τη χρηματοδότηση των Δράσεων σας από Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 
  3. Παρέχουμε Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την παρακολούθηση και διαχείριση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου των έργων σας
  4. Σχεδιάζουμε, Εφαρμόζουμε και Παρακολουθούμε το Χρονοδιάγραμμα Διαχείρισης έργου
  5. Συντάσσουμε τακτικές Αναφορές, Δελτία Προόδου και Δελτία Δαπανών Έργου
  6. Συντάσσουμε  εκθέσεις Ολοκλήρωσης Πράξεων

Στρατηγική και Marketing

Εκπονούμε και εφαρμόζουμε Σχεδία Marketing

Αναπτύσσουμε την Εταιρική Κοινωνική  Ευθύνη 

Εκπονούμε Ετήσιες Αναφορές Δράσεων

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε Έρευνες Αγοράς

Βρίσκουμε την ομάδα στόχο πελατών και τον τρόπο προσέγγισης της

Παρέχουμε συμβουλευτική στον τρόπο Εξατομίκευσης  των υπηρεσιών σας ώστε να πετύχετε μεγαλύτερο κέρδος με μικρότερο κόστος

Ανάπτυξη εργαλείων Digital Marketing – δημιουργία Ιστοσελίδας και προώθηση (Google analytics και Facebook ads)

Προωθούμε την ανάπτυξη Συνεργασιών

Πραγματοποιούμε Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

isaac-smith-1182057-unsplash

Βελτιστοποίηση εσωτερικής λειτουργίας

Εκπαίδευση Ανώτερων Στελεχών στις τελευταίες τάσεις Αποτελεσματικής Διοίκησης

Ανάπτυξη συστήματος Εσωτερικής Αξιολόγησης 

Αποτελεσματική Αξιοποίηση Προσωπικού μέσω:

  • Αναλυτικής Περιγραφής Καθηκόντων
  • Εκπαίδευση Προσωπικού
  • Ανάπτυξη Τρόπου Αξιολόγησης Προσωπικού