Δημιουργια πλανου
εταιρικης κοινωνικης ευθυνης

IMBC

Innovation Means Be Creative

Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε το δικό σας πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να το επικοινωνήσετε σωστά

Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;

 • Η οικονομική ανάπτυξη και ευημερία δεν αποτελεί πλέον υποχρέωση του κράτους αλλά έχουμε όλοι την ευθύνη να συμβάλουμε ώστε να ανέβουμε όλοι μαζί, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω, αυτή είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 • Οι σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις έχουν κατανοήσει και προωθούν την ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων σε τέσσερις σημαντικούς τομείς:
  1) Προστασία του Περιβάλλοντος,
  2) Φιλανθρωπία,
  3) Επιχειρηματική Ηθική,
  4) Οικονομική Υπευθυνότητα.
 • Επιχειρήσεις βραβεύονται διεθνώς για την Εταιρική Κοινωνική τους Ευθύνη, την οποία έχουν υιοθετήσει στην στρατηγική τους, ενώ το όνομά τους συνδέεται πλέον στενά με την κοινωνική τους δράση.

Τι μπορεί η ΕΚΕ να προσφέρει στην επιχείρησή σου;

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι υποχρέωση αλλά επένδυση η οποία μπορεί να αποφέρει

 1. Διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές.
 2. Δημιουργία Σχέσεων με οργανισμούς και επιχειρήσεις.
 3. Βελτίωση της δημόσιας Εικόνας της επιχείρησης.
 4. Αύξηση προβολής από τα media.
 5. Αύξηση πελατολογίου και ενίσχυση της αφοσίωσης τους.
 6. Απόκτηση ταλέντων και ενίσχυση εργασιακής δέσμευσης.
 7. Αυξημένο ενδιαφέρον επενδυτών.
 8. Συνολική Ανάπτυξη Κερδών και επέκταση επιχείρησης.

Ποιος μπορεί εφαρμόσει ένα πλάνο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;

Η ΕΚΕ δεν αποτελεί προνόμιο των πολυεθνικών εταιρειών. Συχνά μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ήδη εφαρμόσει κάποιες αρχές της ΕΚΕ, χωρίς όμως να το αναγνωρίζουν, να αποκομίζουν τα οφέλη της και να την προωθούν δημόσια.

H IMBC μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση σας όσο μικρή ή όσο μεγάλη κι αν είναι να δημιουργήσει ένα βιώσιμο πλάνο ΕΚΕ το οποίο θα φέρει την κερδοφορία της επιχείρησης σας.