Σκοποσ

IMBC

Innovation Means Be Creative

Σκοπός μας είναι η προαγωγή της καινοτομίας και της δημιουργικότητας με απώτερο στόχο την συνολική ανάπτυξη της κοινωνίας και οικονομίας.

Για εμάς η ανάπτυξη πλέον συνδέεται με την επέκταση των επιχειρήσεων πέρα των κρατικών συνόρων στην ευρωπαϊκή κοινότητα και την διάχυση πληροφοριών στο πλαίσιο αυτής.

Η IMBC στοχεύει στην ενίσχυση κερδοσκοπικών και μη οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών,  που εξυπηρετούν ευγενής σκοπούς και το επιτυγχάνει με την τεχνογνωσία που διαθέτει.

   Ευγενείς σκοποί θεωρούνται:

 • διαφύλαξη και διάδοση του πολιτισμού,
 • ανάπτυξη του ευ ζην και ευ αγωνίζεσθαι,
 • απόκτηση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας,
 • ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων,
 • προαγωγή της επιστήμης,
 • ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,
 • ανάπτυξη καινοτομίας και δημιουργικότητας,
 • αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας μέσω υγιούς επιχειρηματικότητας,
 • βελτίωση ποιότητας ζωής ευάλωτων κοινωνικά ομάδων,
 • καταπολέμηση των ανισοτήτων,
 • εξάλειψη της ανεργίας
 • προστασία του περιβαλλόντων και
 • προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.